خانه طراحان انقلاب اسلامی

صفحه وبلاگ خانه طراحان انقلاب اسلامی

به نام خدا

خانه طراحان انقلاب اسلامی

مجموعه ای فرهنگی متشکل از طراحانی که به هر طریق و قالب تمایل به فعالیت در زمینه ی هنرهای تجسمی دارند.